They offer different flash templates with latest features.
inka mucevher imalatı İnka Mücevher

Mücevherde Elmas kullanımıinka mucevher-elmas

Elmasın mücevherde kullanılması, Milattan öncelere gider.
M.Ö. 500 yıllarından kaldığı sanılan bronz bir heykelcik, British Museum'da sergilenmektedir. Bu heykelciğin gözlerinde iki küçük elma vardır. İncelemeler, bu elmasların gül tipi bir kesimle traşlanmış olduklarını belgelemiştir.

13. ve 14. yüzyıllardan başlayarak,elmas öncelikle kraliçe ve krallardan süsü olmuştur.

Kral mücevherleri, zamanla soylulara ve zenginlere yönelen bir eğilim içinde, elmas takıya yaygınlık kazandırmışlardır.

Kullanım geliştikçe, kralların mücevhercileri, mücevher krallarına dönüşmüşlerdir!.